Stichting Platform Gehandicapten Dalfsen

Stichting Platform Gehandicapten Dalfsen (SPGD) is een belangenorganisatie bestaande uit vrijwilligers. Het doel van onze stichting is om de belangen te behartigen van mensen met een (functie)beperking en chronisch zieken in de hele gemeente Dalfsen. Uitgangspunt daarbij is dat mensen met een functiebeperking of chronische ziekte, volwaardig kunnen deelnemen aan alle aspecten van het maatschappelijk leven. Het zelfstandig kunnen blijven functioneren is van grote waarde in onze participatiesamenleving.

Onze activiteiten

SPGD spant zich onder andere in om aandacht te vragen voor aangepaste voorzieningen aan en in openbare gebouwen en wegen. Het SPGD informeert over nieuwe ontwikkelingen binnen de WMO en de zorg en blijft in gesprek met de gemeente waarbij de belangen voor onze achterban leidend zijn.

BTB

Onze drie BTB werkgroepen (Bereikbaar, Toegankelijk en Bruikbaar) zijn actief in de kernen Nieuwleusen, Oudleusen, Lemelerveld, Hoonhorst en Dalfsen. Zij hebben een signalerende functie ten aanzien van openbare ruimten en gebouwen. Denk aan stoepen die je niet op of af kunt. Signalen vanuit de BTB-groepen worden door het SPGD onder de aandacht van de gemeente, (sport) organisaties of bedrijven gebracht.

Voorlichting

SPGD vindt goede voorlichting belangrijk. Om die reden geven we scholenvoorlichting in groep 7 en 8 van het basisonderwijs. De voorlichtingsles bestaat uit een inleiding met een film en een praktisch gedeelte met hindernisbanen voor rolstoelers en blinden met als doel , leerlingen zelf te laten ervaren hoe het is om een fysieke beperking te hebben. Soms is er een geleidehond aanwezig. De voorlichting wordt verzorgd door vrijwilligers met een beperking.

Anjerroute.

In het Vechtdal hebben de Platforms voor gehandicapten van Hardenberg, Ommen, Dalfsen en Zorgeloos Vechtdal  samen gewerkt om een wandelroute te realiseren van de Duitse grens tot aan Zwolle. De hele route is rolstoelvriendelijk. Ook zijn er horecagelegenheden langs de route geschouwd op rolstoelvriendelijkheid.

De route is open sinds oktober 2021.

Hoge Nood app.

Als de nood hoog is kan de hulp dichtbij zijn. Kijk op de speciale app met de titel Hoge Nood. U kunt dan precies zien waar in uw omgeving een mogelijkheid is om van een toilet gebruik te maken. Deze app wordt nog regelmatig aangevuld.