Nieuwsbericht 14 oktober 2022

14 oktober 2022.

Na een ziekte van vele maanden is overleden onze voorzitster Fietje de Vries-van der Grift.

Zij heeft zich vele jaren ingezet voor onze stichting. Onder haar bezielende leiding is veel tot stand gebracht en aangekaart bij divers instanties.

Wij zijn haar veel dank verschuldigd en wij zullen haar aanwezigheid gaan missen.

Het was een voorrecht om met haar te mogen samen werken.