Ontruimingsoefening in de Trefkoele+ , Dalfsen

Op dinsdag 26 februari vond er in Trefkoele+ een ontruimingsoefening plaats. Bij deze oefening kreeg Trefkoele+ hulp van vrijwilligers van Stichting Platform Gehandicapten Dalfsen (SPGD). SPDG heeft een signalerende functie ten aanzien van openbare ruimten en gebouwen in de gemeente Dalfsen.

Deze samenwerking is tot stand gekomen nadat SPDG had aangegeven dat zij zich zorgen maakten over de veiligheid met name voor mensen met een beperking binnen Trefkoele+. Tijdens een overleg hierover heeft Trefkoele+ het SPDG uitgenodigd om met een aantal mensen met een beperking deel te nemen aan een ontruimingsoefening.

Afgelopen dinsdag was het dan zover. Naast alle vaste gebruikers die in het pand aanwezig waren, waren vrijwilligers van SPDG ruim vertegenwoordigt. Zij gingen allen naar de eerste verdieping voor een zogenaamde bijeenkomst. Om 10.15 uur werd de rookmachine aangezet waardoor het brandalarm afging binnen heel Trefkoele+. Vanuit alle ruimten verlieten bezoekers, evt. onder begeleiding van Trefkoele+, het pand. De mensen die slecht ter been waren werden hierbij ondersteund door oa de BHV-ers. Zo werden deze gasten bijvoorbeeld mbt van evac chairs de trap af geholpen. 10 minuten nadat het brandalarm was afgegaan was het pand ontruimd.

Na de oefening is deze direct samen met de vrijwilligers geƫvalueerd. Op een aantal kleine aandachtspunten na konden we concluderen dat de oefening goed is verlopen. Trefkoele+ wil de vrijwilligers hartelijk danken voor hun hulp. Mede door de groep hebben we Trefkoele+ weer een stukje veiliger kunnen maken.