Sociale kernteams

De gemeente Dalfsen krijgt drie sociale kernteams, namelijk in Dalfsen, Nieuwleusen en Lemelerveld. Deze kernteams bedienen ook de andere kernen en het buitengebied. Op dit moment draait er een pilot in Lemelerveld. Vanaf 1 januari 2015 zullen deze ook gaan draaien in Dalfsen en Nieuwleusen. Door de sociale kernteams in te zetten wordt invulling gegeven aan datgene wat de wet van de gemeente vraagt: wijkgericht werken.

Teams

De sociale kernteams zijn samengesteld uit professionals, die werkzaam zijn bij een maatschappelijke partner die in een kern actief is. Namens de gemeente zal er altijd een consulent deelnemen aan het team. De samenstelling van de teams zal worden aangepast aan de situaties per kern. Er worden vanuit verschillende instanties professionals ingezet. Op het moment dat zij voor de sociale kernteams werken zal het belang van de eigen organisatie achterwege blijven. De pilot in Lemelerveld laat zien dat de professionals daartoe in staat zijn en dat het werkt om hun eigen ‘pet’ tijdelijk af te doen. http://www.dalfsen.nl/Nieuws/Projecten/veranderingenindezorg/