Lang Zult u wonen in de gemeente Dalfsen

Met een stimuleringsregel ontvangen inwoners onder bepaalde condities een financiële tegemoetkoming in de kosten van de woningaanpassing. In tegenstelling tot de rest van de campagne LZUW is deze stimuleringsmaatregel niet specifiek gericht op particuliere woningeigenaren. Dit houdt concreet in dat de stimuleringsmaatregel ook beschikbaar is voor huurders.

Thuisbezoekende vrijwilligers

Inwoners kunnen van persoonlijk advies van geschoolde vrijwilligers worden voorzien. Hoe zit het met mijn huis? Wat kan ik verbeteren? Vragen die in een gesprek met een getrainde vrijwilliger worden beantwoord. Voor de huisbezoeken is er een  checklist beschikbaar. Deze checklist kunnen de vrijwilligers meenemen als ze op huisbezoek gaan. Ze kunnen de checklist samen met de bewoners nalopen en zo het huis checken.

Kijk op:  http://www.langzultuwonen.nl/dalfsen/langer-zelfstandig-blijven-wonen-in-dalfsen/